Print
Parent Category: Thông báo mới...

Chiều Chúa Nhật 21/11/2010 vừa qua, sau giờ thờ phượng, Ban Chấp Hành cùng các Trưởng Ban Ngành đã họp bàn về việc tổ chức Buổi Ca Nhạc Thánh Truyền Giảng Giáng Sinh, với các biểu quyết sau:
1.Chiều thứ sáu, 17/12 tu 19h00 đến 21h00, Hội Thánh sẽ có một buổi cầu nguyện đặc biệt tai Lukaskirche, dành cho chương trình Truyền Giảng, cùng với các thành viên của Đoàn Truyền Giáo HTTLAC.
2.Ngày 18/12 Ban Chấp Hành HT sẽ cùng các thành viên của Đoàn Truyền Giáo HTTLAC đi thăm viếng, chứng đạo và gửi giấy mời cho các thân hữu.
3.Ngày 19/12 là ngày Truyền Giảng chính của Hội Thánh.
4.Các câu gốc và phần thi Kinh Thánh đã được gửi đi đến các gia đình. Riêng các thanh thiếu niên sẽ học chung cùng với HT, khi thi sẽ đọc phần mục lục Kinh Thánh và 5 câu gốc. Thi Kinh Thánh Giáng Sinh sẽ diễn ra vào ngày 12/12. Phát thưởng thi KT vào ngày 19/12.
5.Việc tổng dượt cho chương trình Ca Nhạc Thánh Truyền Giảng nhằm ngày 12/12. Các tiết mục được tổng dượt sẽ được cho lên chương trình của ngày chính thức. Xin tham dự tổng dượt đầy đủ để tránh những trường hợp sơ sót đáng tiếc có thể xảy ra.
6.Ban phụ nữ và ẩm thực sẽ phụ trách lo cho buổi tiệc mừng Giáng Sinh sau chương trình Truyền Giảng.
7.Chúa Nhật 28/11 Ban Chấp Hành cùng các Trưởng Ban Ngành sẽ họp bàn về chương trình cả năm 2011.
Xin vui lòng cầu nguyện và tích cực tham gia công việc Chúa.

Kính mến.
Hits: 2475