Anh chị em thân mến

DSC 0119

*Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa buổi lễ thờ phượng và lễ Báp têm ngày 28.06.2015
thật tràn đầy phước hạnh, có những điều mà Chúa ban cho vượt trên cả những gì
mà chúng ta đã cầu xin và mong muốn. *

*Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu xin của Hội thánh chúng ta, và Ngài cũng thấy
được tấm lòng và công khó của hết thảy anh chị em trong Hội thánh, vậy nên
Chúa đã đổ phước trên buổi lễ thờ phượng cách dư dật. Từ đầu buổi lễ cho đến kết
thúc, mọi sự đều được diễn ra ở trong thánh ý và sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa
Trời, từ người hướng dẫn thờ phượng, ban âm nhạc, ban tôn vinh, người hát
dẫn, Ms ban phát sứ điệp, Ms hành lễ báp têm, Ms ban Lễ Tiệc thánh, và đặc biệt
16 anh chị em nhận lễ Báp têm trên gương mặt của họ thật là vui mừng, rạng
rỡ, ngập tràn trong sự hiện diện đầy dẫy của Đức Thánh Linh. *
*Cảm tạ Chúa, cảm ơn hết thảy anh chị em, mỗi một chúng ta đều đã góp phần vào
sự thành công, phước hạnh của buổi lễ. " Vậy thưa anh em qúy mến của tôi, hãy
vững vàng, chớ rụng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng
công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" ICôrinhtô 15:58*
*Cầu xin Đức Chúa Cha từ ái ban ơn trên hết thảy chúng ta, những người đã được
Chúa chọn, và lập để cho chúng ta ra đi và kết qủa cho nhà Ngài.*
*Thân mến trong Chúa*
*Ms Nguyễn Đức Đảo *

Hinh Le Bap Tem