Ngày 11 Tháng Giêng

 

Xây Tháp Ba-bên (Babel)

 

Sau trận lũ lụt, Nô-ê (Noah) cùng gia đình trở lại sống trên đất liền. Nô-ê đã có thêm rất nhiều cháu, chắt. Nhưng theo thời gian con người lại quên đi Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu con người lại trở nên xấu xa như trong thời kỳ trước nạn Đại Hồng Thủy.

Ngày nay trên trái đất có rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau – nào là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp và hàng trăm thứ ngôn ngữ khác. Nhưng ngày xưa tất cả con người chỉ nói cùng một ngôn ngữ. Họ cùng sống chung với nhau trong một thành phố lớn. Một ngày kia, họ đã quyết định xây cất một cái Tháp cao chọc trời. Họ nói: " Cái Tháp này sẽ chứng minh rằng con người vĩ đại như thế nào. Điều gì chúng ta dự định, thì đều làm được".

Nhưng lời khuyên của Đức Chúa Trời đó là, con người phải đi ra sinh sống khắp mọi nơi trên trái đất, và làm cho đất đai phì nhiêu màu mỡ. Đức Chúa Trời thấy rằng, con người lại một lần nữa không vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời cũng không thích cái ý tưởng xây Tháp của họ. Ngài khiến con người nói nhiều thứ tiếng khác nhau, do đó họ không thể hiểu nhau. Điều này đã làm cho mọi việc rối reng và mọi người trở nên giận dữ, cuối cùng họ phải ngưng việc xây Tháp.

Câu chuyện này người ta gọi là: "Xây Tháp Ba-bên". "Ba-bên" có nghĩa là "lộn xộn" hay "rối reng".

Thật vậy, khác biệt ngôn ngữ đã làm hỗn độn mọi sự, cả đến con người. Cuối cùng con người đã tự chia ra thành những nhóm nhỏ theo từng loại ngôn ngữ riêng để có thể hiểu nhau được. Và đã cùng nhau chọn một con đường đi tới một vùng riêng trên trái đất, nơi có cuộc sống yên ổn mà họ mong muốn.