Ngày 12 Tháng Giêng

Áp-ram Tin Cậy Đức Chúa Trời


Từ rất xa xưa có một người đàn ông tên là Áp-ram sống trong một thành phố lớn. Áp-ram và gia đình ông hoàn toàn khác với những người hàng xóm của họ. Ông và gia đình tin cậy Đức Chúa Trời. Trong khi đó những người hàng xóm thì tạo nên những hình tượng bằng gỗ hoặc bằng đá cho mình.

Một ngày kia Đức Chúa Trời nói với Áp-ram rằng ông nên rời khỏi vùng của những người thờ thần tượng này. Đức Chúa Trời sẽ đưa ông tới một miền đất, nơi dành riêng cho ông và con cái của ông thôi. Miền đất này tên là Ca-na-an, và vì Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ram nên chúng ta gọi miền đất ấy là "đất hứa".

Áp-ram tin cậy Đức Chúa Trời. Ông mang theo Sa-rai, vợ mình và Lót là cháu trai mình, rồi lên đường đi đến Ca-na-an. Tất nhiên các tôi tớ và bầy gia cầm đông đúc của ông cũng đi cùng. Ngày đó một bầy gia súc lớn có giá trị tương đương một tài khoản kếch xù ngày nay. Vậy Áp-ram là một người rất giàu.

Khi họ đến tới Ca-na-an thì Đức Chúa Trời nói: "Đây là đất Ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con." Áp-ram vô cùng sung sướng, ông đã dựng lên một bàn thờ cho Đức Chúa Trời và dâng Ngài một con sinh làm lễ vật.

Song lúc đó có một điều khó khăn tại Ca-na-an: Trời bị hạn hán. Hạt giống không thể phát triển tốt vì không có mưa đủ. Nhiều người đã phải chết. Áp-ram không muốn Sa-rai, Lót và các tôi tớ mình chết đói nên đã cùng họ di tản tới Ai-cập (Ägypten), nơi có đủ thức ăn. Khi mùa hạn qua đi thì Áp-ram trở lại Ca-na-an, vùng đất hứa của ông.