Ngày 13 Tháng Giêng

 

Sự Lựa Chọn Sai Lầm

 

 

Chúng ta biết rằng Áp-ram có một đàn gia súc lớn, gồm có cừu, bò, dê....Cả Lót cũng rất giàu có và làm chủ một đàn gia súc lớn. Hai người thuê nhiều mục đồng để chăn những đàn gia súc cho họ. Nhưng những mục đồng này lúc nào cũng tranh giành nhau cánh đồng cỏ tốt nhất hoặc chỗ có nước cho gia súc uống. Khi biết việc này Áp-ram gọi Lót tới và nói rằng:

" Lót ơi, đất đai ở đây rộng lớn đủ, chúng ta không cần phải sống chung chật chội như vậy để những mục đồng đánh nhau tranh giành đồng cỏ tốt nhất. Ta muốn chia đất đai ở đây với cháu và cháu được quyền chọn lựa lấy phần đất ở chỗ nào cháu muốn."

Tất nhiên Áp-ram có thể chọn cho mình phần đất tốt nhất bởi vì Chúa đã ban tặng cho ông, nhưng ông muốn mở lòng rộng lượng cho người cháu của mình. Lót thấy có lợi thế và quyết định ngay lấy phần đất ở con sông Giô-đanh, lúc nào cũng đủ nước và cây trái xum xuê. Nhưng lựa chọn này không tốt như Lót nghĩ. Bởi vì trên phần đất của Lót có thành phố Sô-đôm, một thành phố tội lỗi sẽ gây ra nhiều phiền toái sau này.