Giúp đỡ PC

Bạn nào dùm Ebay nên đổi mật khẩu!

 

Nếu bạn dùm mật khẩu trong ebay giống như trong email hoặc trang mạng khác thì bạn cũng nên đổi mật khẩu tren trang mạng đó.

 

 

 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Angriff-auf-eBay-Datenbank-Nutzer-sollen-Passwort-aendern-2195127.html

Giúp đỡ PC

Ai có nhu cầu giúp đỡ PC (máy tính) xin liên lạc qua:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +491726251087