Hội Thánh

Danh_sach_HT_Stuttgart.xls

User va Password liên lạc với This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tôi xin sơ lược một ít về tiểu sử HT Stuttgart của chúng tôi.Cám ơn Chúa.
(Kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ thì số anh chị em đông âu đi sang Đừc để định cư) và HT Stuttgart được thành lập vào đầu năm 1991. Với sự giúp đở của HT người Đức đã vui lòng cho HT mượn chổ nhóm mỗi tháng 1 lần vào tuần thứ 2 của tháng.

Chúa phán nơi nào có 2-3 người nhơn danh Ta nhóm nhau lại thì Ta ở giữa họ.. Tạ ơn Chúa nhóm KT được nhóm lại lần đầu tiên vào CN 13.1.1991 tại HT Martin Luther King Phố Zufelhausen. Nhóm KT này gồm G/Đ MS Nguyễn Thiện Trung cùng với 2 anh em.


Nhóm KT được nhóm lần đầu vào CN 13.01.1991Chúa cũng đã đưa nhiều anh chị em đến tiếp nhận và thờ phượng Chúa. HT cũng tổ chức lớp học giáo lý căn bảng và lễ nhận báp tem lần đầu tiên cho 21 anh chị em vào CN ngày 17.2.1991.
Và giờ này đây trong phòng nhóm này tôi vẫn còn thấy những anh chị em đó đứng vững đến ngày hôm nay là đều mà tôi dâng lên lời cảm tại ơn Chúa.


Lễ nhận báptem cho 21 anh chị em lần đầu tiên vào CN 17.02.1991

HT cũng thường xuyên tổ chức các trại bồi linh,


Trại mùa đông 1991
Hình ảnh trại bồi linh mùa thu 1992lớp KT trường Chúa nhật, chứng đạo, Thăm viếng chăm sóc…anh em Chúa đã ban phước trên HT rất nhiều… Lòng ước mong thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật, Tháng 7/97 Chúa đã mở đường cho HT Đức vui lòng cho HT nhóm 2 lần trong tháng. Và cũng trong tháng 7 /97 HT mướn được một chổ nhóm cho 2 tuần còn lai. HT thờ phượng Chúa trọn tháng…Vì nhóm 2 nơi nên không tiện và đến tháng 11.1997 HT chỉ nhóm lại 2 lần trong tháng.


1997


Lễ mẹ 1998Đầu năm 1999 MS Nguyễn Thiện Trung đi hầu Chúa ở Mỹ và bàn giao HT lên Giáo hạt.MS Nguyễn Công Tiển giáo hạt trưởng kiêm nhiệm giáo sở trưởng của Stuttgart. Dưới sự diện của MS GHTrưởng cùng BCH HT quyết định mời TĐ Vũ Ngọc Văn về quản nhiệm HT.


Mùa hè năm 2000

Cám tạ Chúa Đến 5/10/2003 HT mướn được chổ nhóm mới và cho đến ngày nay ..HT nhóm thờ phượngChúa mỗi tuần.


Lễ mẹ 2003


HT đón tết kỷ sửu 2009

Hiện tại HT có Tín hữu,


Chị Hằng cầu nguyện tin Chúa


Nhóm nhỏ.

Nhóm học KT Giôse khoảng 5 người. Học KT 1 lần trong tháng MS Văn phụ trách


Nhóm nhỏ Gerlingen
Nhóm học KT Gerlingen khoảng 15 người 2 lần trong tháng.. Đặc biệt nhóm học này có làm bài kiểm tra trắc nghiệm…Do anh Đảo phụ trách.


Nhóm học KT Gerlingen đón tết nguyên đáng Kỷ sửu