2010


 Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Tin Mừng Cho Người Việt P4 & Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Người Vợ P32

 30/09/2010  00:37:45
 

Được Chở Che Lúc Đến Nơi & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P33

 27/09/2010  00:26:29
 

Nếp Sống Cộng Đồng C2/P4 & Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Người Vợ P31

 23/09/2010  00:39:23
 

Cuối Cùng Vẫn Đứng Vững & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P32

 20/09/2010  00:29:46
 

Chớ Để Chúng Con Bị Cám Dỗ & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P31

 13/09/2010  00:29:57
 

Nếp Sống Cộng Đồng C2/P3tt & Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Người Vợ P30

 09/09/2010  00:33:43
 

Một Lời Nhắn Có Hiệu Quả & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P30

 

 06/09/2010  00:31:23
 

Tin Mừng Cho Người Việt P3 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P29

 02/09/2010  00:42:04

 Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Hãy Sống Trên Hai Chân! & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P29

 

 30/08/2010  00:30:43
 

Nếp Sống Cộng Đồng C2/P3 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P28

 

 26/08/2010  00:44:55
 

Buổi Sáng Tốt Lành - Cũng Cho Cả Người Gian Ác & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P28

 23/08/2010  00:28:54
 

5 Ngôn Ngữ Tình Yêu P3 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P27

 19/08/2010  00:34:35
 

Phải Chăng Tất Cả Là Vô Ích? & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P27

 

 16/08/2010  00:32:04
 

Nếp Sống Cộng Đồng C2/P2 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P26

 

 12/08/2010  00:43:02
 

Tin Mừng Cho Người Việt P2 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P25

 

 05/08/2010  00:41:27
 

Rèn Luyện Trí Nhớ & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P26

 02/08/2010  00:31:09

 Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Ai đã mời chúng ta nhảy múa? & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P20

 29/06/2010  00:36:02
 

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu C1/P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P19

 24/06/2010  00:32:13
 

Như con trẻ đã bú no & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P20

 21/06/2010  00:29:14
 

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu C1/P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P18

 17/06/2010  00:31:07
 

Một bài hát dành cho ngày Sa-bát & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P19

 14/06/2010  00:31:05
 

Nếp sống cộng đồng C1/P4 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P17

 10/06/2010  00:37:18
 

Cầu nguyện bằng các Thi Thiên? & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P18

 07/06/2010  00:31:40
 

Làm chứng - Từ khi được làm con của Đức Chúa Trời & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P16

 03/06/2010  00:35:06

 Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Tin Mừng Cho Người Việt P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P24

 29/07/2010  00:39:38
 

Cám Ơn Chúa & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P24

 26/07/2010  00:34:21
 

Nếp Sống Cộng Đồng C2/P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P23

 22/07/2010  00:36:16
 

Dưới Cánh Chúa, Con Được Nương Náu Mình & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P24

 19/07/2010  00:28:18
 

Năm ngôn ngữ của tình yêu C1/P2 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P22

 15/07/2010  00:30:21
 

Công thức pha chế đặc biệt & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P23

 12/07/2010  00:30:02
 

Nếp sống cộng đồng C1/P6 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P21

 

 08/07/2010  00:37:11
 

Mẫu Tự Sự Sống & Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng P22

 

 05/07/2010  00:31:23
 

Làm Chứng - Tâm Tình Phó Thác & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P20

 

 01/07/2010  00:35:39

 Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Ngợi khen Đức Chúa Trời và chúc phước lành cho vũ trụ & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P17

 31/05/2010  00:30:20
 

Nếp sống cộng đồng C1/P3 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P15

 27/05/2010  00:39:54
 

Ý nghĩa của Lễ Ngủ Tuần & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P16

 24/05/2010  00:31:30
 

Chiếc Nhẫn Giám Mục & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P14

 20/05/2010  00:38:12
 

Suy nghĩ tích cực & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P15

 17/05/2010  00:29:36
 

Dầu vậy con vẫn trung kiên với Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P14

 10/05/2010  00:29:49
 

Làm chứng - Chúa là niềm hy vọng & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P13

 06/05/2010  00:42:26
 

Xin kéo con đến trong Ngài, trong hồng ân Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P13

 

 03/05/2010  00:29:03