Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Suy niệm: Hãy nói lên lời tạ ơn

 

 28/01/2010  00:25:53
 

Hồi ký Thần Học Mùa Đông 2009-Ngày khai giảng

 25/01/2010  00:24:31
 

Làm chứng: Chúa thay đổi cuộc đời tôi
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 18/01/2010  00:10:33
 

Suy niệm: Lên đường

 11/01/2010  00:22:09