Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Khoá thần học mùa đông P3 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P3

 

 25/02/2010  00:36:03
 

Con sẽ cầu nguyện như thế & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P3

 22/02/2010  00:30:32
 

Khoá thần học mùa đông P2 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P2

 

 18/02/2010  00:30:01
 

Thư chúc tết & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P2

 

 15/02/2010  00:30:01
 

Ngày xuân nói chuyện thời gian &
Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P1

 11/02/2010  00:32:53
 

Suy niệm: Lời hứa cũ-Kinh nghiệm mới

 

 08/02/2010  00:22:14
 

Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng

 

 04/02/2010  00:21:57
 

Suy niệm: Cảm nghĩ nhân thảm hoạ Haiti

 01/02/2010  00:23:49