Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Được cứu vào giờ chót & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P8

 29/03/2010  00:27:33
 

Người ta đã giết Chúa như thế đó P2 & Năng lực trong lời cầu người của người vợ P7

 25/03/2010  00:40:32
 

Bày tỏ hy vọng & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P7

 

 22/03/2010  00:29:48
 

Người ta đã giết Chúa như thế đó P1 & Năng lực trong lời cầu người của người vợ P6

 18/03/2010  00:42:12
 

Xin được chở che bên Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P6

 15/03/2010  00:30:42
 

Phúc âm là gì P2 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P5

 

 11/03/2010  00:37:15
 

Nàng Ê-va của thế kỷ 21 & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P5

 08/03/2010  00:33:52
 

Phúc âm là gì P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P4

 04/03/2010  00:36:19
 

Hát tựa loài chim & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P4

 

 01/03/2010  00:28:42