Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Nếp sống cộng đồng C1/P2 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P12

 

 29/04/2010  00:34:25
 

Từ vực sâu con cất tiêng kêu cầu cùng Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P12

 

 26/04/2010  00:32:25
 

Người gieo trồng mùa xuân & Năng lực trong sự cầu nguyện của người vợ P11

 22/04/2010  00:39:13
 

Con sẽ bình an và không lo sợ nữa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P11

 19/04/2010  00:34:52
 

Nếp sống cộng đồng C1/P1 & Năng lực trong sự cầu nguyện của người vợ P10

 15/04/2010  00:38:55
 

Vững lòng tin cậy Chúa & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P10

 12/04/2010  00:27:14
 

Làm chứng - Chúa đã yêu tôi & Năng lực trong sự cầu nguyện của người vợ P9

 08/04/2010  00:35:31
 

Thật kỳ diệu, phải không? & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P9

 05/04/2010  00:36:14
 

Mọi sự đã được trọn & Năng lực trong sự cầu nguyện của người vợ P8

 01/04/2010  00:35:24