Play  Chủ đề chính  Ngày phát thanh  Duration
 

Ai đã mời chúng ta nhảy múa? & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P20

 29/06/2010  00:36:02
 

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu C1/P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P19

 24/06/2010  00:32:13
 

Như con trẻ đã bú no & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P20

 21/06/2010  00:29:14
 

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu C1/P1 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P18

 17/06/2010  00:31:07
 

Một bài hát dành cho ngày Sa-bát & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P19

 14/06/2010  00:31:05
 

Nếp sống cộng đồng C1/P4 & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P17

 10/06/2010  00:37:18
 

Cầu nguyện bằng các Thi Thiên? & Lột bỏ mặt nạ thiêng liêng P18

 07/06/2010  00:31:40
 

Làm chứng - Từ khi được làm con của Đức Chúa Trời & Năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ P16

 03/06/2010  00:35:06