Thi Thiên 8:6

Suy Niệm

Johannes Kuhn

 

Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người.“

 

 

 

Máy bay gần như đã trở thành một biểu tượng cho thấy rằng tất cả mọi vật đã phục dưới chân con người. Nó đã trở thành một công cụ nhờ đó chúng ta khám phá bộ mặt thật của trái đất. Nhờ máy bay, chúng ta cũng nhìn thấy được những gì con người cần phải giới hạn để tiếp tục tồn tại. Saint-Exupéry – nhà văn và cũng là một phi công – có lời cảnh báo thế nầy: „Con người tưởng là mình tự do làm hết mọi thứ. Không còn thấy mối dây buộc mình vào nguồn; sợi dây cuống rốn nơi bụng dính liền với trái đất. Đi xa thêm một bước nữa thôi, con người sẽ chết.“
Thiên Chúa đã cho chúng ta nhiều tự do vô cùng. Tự do để chúng ta làm được nhiều điều. Nhưng không phải là tự do để muốn có tất cả!
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã giao trái đất cho loài người chúng con. Đã cho chúng con con đường dẫn đến những khả năng để sống, từ đó chúng con khai phá sự đầy dẫy mà Chúa đã ban vào tay chúng con.
Nhưng chúng con cũng bàng hoàng đứng trước hai mặt của con người chúng con, đã khiến sự ban cho của Chúa trở thành công cụ tàn phá. Xin Chúa cho chúng con sự khôn ngoan để trong lúc có được những khả năng vô hạn, không xem mọi thứ đều có thể làm được, nhưng sẽ đối đãi một cách thận trọng và với tinh thần trách nhiệm với trái đất mà Chúa ban cho.“
 
 
Johannes Kuhn
Stuttgart, ngày 27/07/15
Chuyển ngữ: Nguyễn Tín Nhân