Thể loại
Tác giả
Diễn đọc
:
:
:
Tài liệu
Melinda Fish
Thúy HằngLời giới thiệu

Lột Bỏ Mặt Nạ Thiêng Liêng là những bài viết về thực tại của một Hội Thánh được gọi là Hội Thánh Ân Tứ. Tác giả của nó: Bà Melinda Fish, là người chứng kiến nhiều sự việc thật đã xảy ra tại đó và viết ra với tấm lòng của một người yêu mến khát khao Chúa và trọn đời phục vụ Ngài. Bà cùng chồng, Mục sư Bill Fish đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc đời phục vụ Chúa. Vì hiểu lầm và không được chấp nhận trong Giáo Phái Báp-tít mà ông bà phải lìa bỏ giáo phái vào những năm 70 và tiếp tục phục vụ Chúa với tính cách mục sư của Hội Thánh Ân Tứ. Cũng trong Hội Thánh Ân Tứ đó, ông bà đã nhìn thấy những điều thật và không thật.
Bà Melinda Fish là tác giả của nhiều sách và là một diễn giả rất được yêu mến. Bà cùng chồng đang phục vụ Chúa trong đội ngũ các mục sư thuộc Hội Thánh Risen Savior ở thành phố Trafford, bang Pennsylvania.

Kính mời các bạn vào đây để nghe lại từ chương 1 đên chương 8 phần 2 trong các chương trình phát thanh

http://hoithanh.mine.nu/hoithanh/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=107