Thể loại
Tác giả
Chuyển ngữ
Diễn đọc
:
:
:
:
Tài liệu
Dietrich Bonhoeffer
MS Phạm Xuân Bahnar Trung
Kim Chi, Phước BìnhLời giới thiệu

Bonhoeffer là một nhà thần học lớn của thế kỷ hai mươi, đã để lại nhiều tác phẩm rất có giá trị như “Ethic ” (Đạo Đức Học), “Nachfolge ” (Môn Đồ Học), “Christologie ” (Cứu Thế Học) ...
Bonhoeffer viết “Gemeinsames Leben ”  (Nếp Sống Cộng Đồng) vào mùa thu 1938, một năm sau khi cơ quan an ninh Gestapo giải thể Chủng viện ở Finkenwalde. Trong lúc tính mạng bị đe dọa, Bonhoeffer đã chia sẻ lại kinh nghiệm sống tập thể của mình trong cộng đồng của những người tin Chúa tại Finkenwalde. Với ngôn ngữ của Thánh Kinh và lời văn giản dị, Bonhoeffer bàn về vai trò quan trọng của Lễ Thờ Phượng chung, giờ tĩnh nguyện riêng, công tác lao động hằng ngày, các bổn phận và nhiệm vụ của người tín hữu đối với anh chị em của mình ...
Quyển sách này được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và hiện nay, sau 60 năm, vẫn còn lôi cuốn hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Chúng ta có bản dịch tiếng Việt của Mục Sư Phạm Xuân Bahnar Trung.


Kính mời các bạn vào đây để nghe lại từ chương 1 đên chương 2 phần 4 trong các chương trình phát thanh

http://hoithanh.mine.nu/hoithanh/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=107