Thể loại
Tác giả
Chuyển ngữ
Diễn đọc
:
:
:
:
Suy niệm
nhiều tác giả
Nguyễn Tín Nhân
Phương MaiLời giới thiệu

Kính mời các bạn vào đây để nghe lại các bài Suy Niệm đã được đọc trong các chương trình phát thanh
http://hoithanh.mine.nu/hoithanh/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=107